Rejsebestemmelser

Priser

Alle priser er pr. person og inkl. det der er nævnt i “prisen inkluderer” for denne rejse. Priserne kan ændres, hvis der sker væsentlige ændringer af afgifter eller af valutakurserne. Evt. prisændringer skal meddeles rejsedeltagerne senest 21 dage før afrejsen og giver rejsedeltagerne ret til, uden omkostninger at annullere rejsen.

Alle tillæg eller særlige aftaler skal fremgå af rejsebeviset for at være gyldige.

Bestilling

Rejsen skal bestilles enten ved den ansvarlige for gruppen eller direkte til Rejseriet. Ved bestilling sendes rejsebevis ud til kunden som skal nærlæses. Rejseriet skal have besked om evt. rettelser så hurtigt som muligt. Det er gæstens ansvar at informationerne på rejsebeviset er korrekte. Betalingsfristerne er som beskrevet i rejsebeviset. Ved enkelte ture vil der være et depositum som skal betales umiddelbart efter rejsebeviset, er blevet udstedt. Restbetalingen følger som udgangspunkt 60 dage før afrejse. Betalingen indbetales via det girokort som er sendt sammen med rejsebevis. 

Vigtige informationer vil være påskrevet rejsebeviset og medmindre andet er aftalt med gruppen, vil der ikke komme yderligere informationer.

Billetter købt via formidlere som fx fordelsrejser og lign. er også dækket af rejsegarantifonden. Du kan altid se vores aktuelle formidler aftaler på www.rejsegarantifonden.dk/find-din-rejseudbyder

Afbestilling og afbestillingsbeskyttelse

Vi råder alle vores gæster, der rejser til udlandet, til at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring. 

På grund af en lov fra 2018 vedr. salg af forsikringer kan sygeafbestillingsforsikring ikke længere tegnes via Rejseriet, men vi henviser til Gouda Forsikring på tlf. 88 20 88 20 ellers kontakt jeres eget forsikringsselskab.

 

Afbestilling uden afbestillingsbeskyttelse

 

        Afbestillingstidspunkt               før afrejse

Afbestillingsgebyr af rejsens pris    (min. 500 kr.)                            Depositum refunderes ikke

BUS

65 dage og mere

20%

45 – 64 dage

60%

31 – 44 dage

80%

0 – 30 dage

100%

FLY

65 dage og mere

20%

45 – 64 dage

60%

0 – 44  dage

100%

 

Rejseforsikring

Det er et krav at alle rejsedeltagere, der rejser til udlandet, har en gyldig rejseforsikring, der inkluderer hjemtransport.

 

Aflysning

Rejseriet forbeholder sig ret til aflysning af en rejse, hvis forholdene ifølge bureauet gør dette nødvendigt, eller hvis der ikke senest 30 dage før afrejsen er opnået et minimum af antal deltagere på rejsen. Aflysning sker med mindst 14 dages varsel. Udover tilbagebetaling af de indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form for kompensation.

Ansvar

Rejseriet påtager sig intet ansvar for forsinkelser pga. trafikale forhold, færgeforsinkelser og lign. som bureauet ingen indflydelser har på. Evt. udgifter i den forbindelse afholder rejsedeltagerne selv.

Teknisk arrangør er My Way Travel cvr. 40139621 med binavnet Rejseriet, som er medlem af Rejsegarantifonden med registreringsnummer 3168 og som har tegnet de nødvendige forsikringer.
Øvrige ansvarsforhold i henhold til lov om pakkerejser.

Valuta

Det anbefales altid at medbringe de landes valuta, som man passerer eller opholder sig i på vej til rejsemålet, da der kan være frokost og kaffepauser undervejs, som afholdes for egen regning.

Bagage

Den rejsende er altid ansvarlig for egen bagage, ligesom det er den rejsendes ansvar at huske bagage i bus eller fly. Det er kun tilladt at have 1 stk. håndbagage og 1 stk. alm bagage af max 15 kg med på rejsen. I forbindelse med flyrejser kan der være særlige aftaler imellem gruppen og rejsearrangør. Regler vil være beskrevet på rejsebeviset. På enkelte flyrejser er bagage ikke inkluderet, men her vil der være mulighed for tilkøb. Det er den rejsendes ansvar at holde sig ajourført med de regler der omfatter den konkrete rejse.

Den rejsendes pligter

Det påhviler altid den rejsende selv at tjekke billetten/bekræftelsen, så den stemmer overens med det bestilte. Desuden er det den rejsendes eget ansvar at have gyldigt pas, de rette vaccinationer og gyldigt visum samt kende reglerne i de lande der rejses i. Den rejsende er forpligtet til at overholde diverse mødetider for og under rejsen. Det er den rejsendes ansvar at overholde de regler der er i forbindelse med hotel, transport, logi etc. Er overstående ikke overholdt kan rejsearrangør, i grove overtrædelser, uden videre konsekvens bortvise en rejsende fra den pågældende rejse.

Kontakt

Kontoret er åbent på alle hverdage fra 9:00-15:00 på telefon 86394366, i perioder omkring helligdage og højtider kan der være ændrede åbningstider. Kontorets adresse er: Hovedgaden 54, 2. sal, 8220 Brabrand. Da kontoret ikke er bemandet hver dag, så ring venligst i forvejen, hvis du vil besøge os.

COVID-19

Rejseriet følger de til enhver tid gældende regler og vejledninger fra Sundhedsmyndighederne, ligesom vi også altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Vejledningerne, både sundheds – og rejsemæssigt, kan ændre sig fra dag til dag.  Vi tager derfor forbehold for at kunne ændre i rejsernes indhold, således at vi kan følge de gældende retningslinjer.

Det er den rejsendes eget ansvar at overholde de til enhver tid glædende COVID-19 regler og vejledninger under rejsen.

 

Rejseriet er medlem af Rejsegarantifonden nr. 3168.

Ovenstående regler er gældende pr. 18. maj 2021.

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

 
Scroll til toppen

Velkommen til Rejseriet.dk

Vi hed tidligere de graa busser

Bliv en del af
vores Rejseklub

Som medlem får du:
Tilmeld dig her: