VI FORHANDLER GOUDA REJSEFORSIKRING

REJSEFORSIKRING

Gouda Hovedlogo RGB

Husk at tegne forsikring til dækning af evt. sygdom under rejsen

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygesikring. I stedet kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger. I nogel EU-lande er der delvis egenbetaling på lægehjælp og indlæggelse.

Rejse-, ulykkes- og bagageforsikring

Du er som rejsende generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor.

Den offentlige rejsesygesikring blev ophævet 1. august 2014.
Det betyder, at du ikke længere kan bruge det gule sygesikringskort i andre EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og i en række småstater på rejser, der påbegyndes 1. august 2014 eller senere.

Får du behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz, kan du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder sig.

Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende altså skulle betale tilsvarende. Vil du undgå en evt. egenbetaling, kan du tegne en privat rejseforsikring, ligesom mange gør i dag, når de rejser til lande uden for Europa. 

Udgifter til hjemtransport dækkes ikke af det blå EU-sygesikringskort.

Ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring betyder også, at man fremover som udgangspunkt udelukkende kan få dækket udgifter for behandling på offentlige sygehuse, klinikker o.l. EU-sygesikringen dækker typisk ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.

Vi tilbyder Gouda Årsrejseforsikring
Vi tilbyder gennem Gouda en række forsikringer, der dækker yderligere følgeomkostninger ved sygdom, bl.a. hjemrejse til nær slægtning med akut opstået sygdom, tilkaldelse af støtteperson fra Danmark ved akut opstået sygdom, feriekompensation såfremt sygdom er opstået i første halvdel af ferien, behandlingsomkostninger mv.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport til Danmark ved sygdom i udlandet. Du kan tegne en forsikring for dette. Den eneste undtagelse er rejser i Norge og Sverige, hvor rejsende kan få dækket lægeordineret hjemrejse på grund af sygdom gennem Nordisk Konvention.

Vi anbefaler at tegne en forsikring til dækning af sygdom, hjemtransport, bagage samt evt. ulykke.

Du kan tegne en årsrejseforsikring via os, der dækker:

  • EU/EØS-landene
  • Verden inkl. USA

Du kan købe en Gouda Årsrejseforsikring i forbindelse med dit køb af rejsen eller ved at kontakte os på kontoret. Du kan læse mere om Goudas Årsejseforsikinger her, hvor du også finder de gældende forsikringsbetingelser.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen. Vi modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

Priser

Rejser du mere end en uge om året, kan du med fordel bestille en årsrejseforsikring. 

Priseksempler på Årsrejseforsikring 

Obs: Følgende priser er eksempler og kan variere. Kontakt Gouda for at få udregnet din præcise pris. 

 
EU/EØS               Enkeltperson   Husstand Senior (70 +)
Grunddækning kr. 317 kr. 630 kr. 444
Bagage tillæg kr. 121 kr. 248 kr. 121
Ski tillæg kr. 115 kr. 318 kr. 115
Ulykke kr. 121 kr. 248 kr. 121
Afbestilling kr. 248 kr. 827 kr. 248
 

 

Udvidet Europa  Enkeltperson   Husstand Senior (70 +)
Grunddækning kr. 394 kr. 927 kr. 594
Bagage tillæg kr. 127 kr. 260 kr. 127
Ski tillæg kr. 127 kr. 334 kr. 127 
Ulykke kr. 127 kr. 260 kr. 127
Afbestilling kr. 260 kr. 867 kr. 260
 

 

Verden               Enkeltperson   Husstand Senior (70 +)
Grunddækning  kr. 860 kr. 2158 kr. 1273
Bagage tillæg kr. 267 kr. 573 kr. 267
Ski tillæg kr. 255 kr. 637 kr. 255
Ulykke kr. 191 kr. 414 kr. 191
Afbestilling kr. 503 kr. 1267 kr. 503

Der tillægges 1,1% forsikringsafgift i henhold til Lov om afgift af skadesforsikringer.